Fra pakhus til hotel

Nyhavns historie

Nyhavn er grundlagt af Christian d. IV for at styre den opblomstrende handel, som København oplevede i 1600-tallet. Havnen stod færdig i 1673 og blev navngivet Gyldenløves Kanal, men det københavnske folk kaldte det Nyhavn, og med tiden blev det, det officielle navn.

En handelsnation

Danmark gik en tid i møde som centrum for Skandinaviens handel, og Nyhavn spillede en stor rolle som for handelsskibe, når der skulle aflastes. Disse handelsmuligheder førte også til en konflikt med Storbritannien i begyndelsen af 1800-tallet. De ville have handel med Napoleon stoppet, men Danmark ville ikke give afkald af frygt for at miste deres indtægt. Dette førte til angreb i 1807, og Danmark gik som følge af Napoleonskrigene konkurs.

Det nye Nyhavn

Efter Danmarks økonomiske krise blev der skåret drastisk ned på handelen i Nyhavn. Derfor forandrede det daglige liv i Nyhavn sig, og hoteller og vandrehjem kom til syne i bybilledet. Mange historiske personligheder har tilbragt natten i Nyhavn, men stemningen var i høj grad præget af sømandslivet. Dette betød, at helt op til 1960’erne var Nyhavn præget af et hårdt miljø med kriminalitet.

Pakhuset kom til verden

Købmand Ole Bernt og Kaptajn Just Ludvigsen startede opførelsen af pakhuset, som stod færdigbygget i 1805. Begge herrer fik etableret sig store formuer på søhandel og deres aktiviteter på Østersøen. Barnebarn Ole Bernt Suhr, tog styringen af familievirksomheden, og Nyhavn 71 blev i deres hænder helt frem til 1970, hvor det blev solgt til Alf Arp-Hansen. Han så muligheden for at forvandle det smukke pakhus til et hotel, og allerede i 1971 åbnede han for de første overnattende.

71 Nyhavn og kunsten

Hotellets kunstsamling har rødder i den europæiske avantgardebevægelse, COBRA, som blev dannet i 1948 i Paris. 6 kunstnere proklamerede her, at de tog afstand fra det manifest, som datidens surrealister var blevet enige om, ved alle at underskrive en erklæring. COBRA-erklæringen blev underskrevet af Christian Dotremont, Joseph Noiret, Asger Jorn, Karel Appel, Constant og Corneille.

COBRA-bevægelsen har spillet en betragtelig rolle for moderne kunst, men i nyere tid har danske kunstnere også skabt enestående værker. Et par af hans værker er at finde på 71 Nyhavn Hotel og kan blandt andet ses i hotellets restaurant og foyer.

Asger Jorn

Asger Jorn er en af de største danske kunstnere gennem tiden, har opnået international berømmelse, specielt som billedkunstner. Han var medlem af kunstnergrupperne Helhesten, COBRA og Situationistisk Internationale. På 71 Nyhavn Hotel hænger Jorns kendte billeder, ”Marche Orange” og ”Composition”.

Karel Appel

Den hollandske maler og billedkunster Karel Appel har sat et stort internationalt aftryk. Karel Appel er mest kendt for sine værker på Stedelijk Museum i Amsterdam. På hotellet kan man opleve maleriet ”Figurkomposition”, og yderligere to malerier, begge med navnet ”Composition”.

Carl-Henning Pedersen

Den karismatiske danske kunstmaler opnåede stor international succes med sin kunst.
Carl-Henning Pedersen blev betragtet som eventyrets maler med sin fortryllende malestil. På hotellet hænger maleriet ”Dialog” fra 1982.

Ejler Bille

Ud af 1900-tallets danske billedkunstnere er Ejler Bille en af de mest iøjefaldende personligheder. Han var især inspireret af Kandinsky og Miró, hvilket man kan se i hans arbejde. Værket ”Composition” fra 1950, hænger i hotellets foyer.

Jens Jørgen Thorsen

Multikunstneren Jens Jørgen Thorsen, er en af de største kunstnere i nyere tid. Som provokatør formåede han at tvinge folk til at tage stilling, og han var på alle måder en kunstner, som gjorde opmærksom på sig selv. I restauranten ses hans maleri ”Anden Dag i Paradis”.

Bjørn Bjørnholt

Elegante former i en karakteristisk farvepalet, som øjeblikkeligt fanger øjet. Sådan kender de fleste den selvlærte danske kunstmaler Bjørn Bjørnholt. Både i foyeren og i hotellets restaurant, pryder flere af Bjørn Bjørnholts malerier væggene.

Alf Arp-Hansen

En helt særlig kunstsamling malet af hotellets stifter og tidligere ejer, kan også opleves på 71 Nyhavn. Den nu afdøde murermester Alf Arp-Hansen, der gennem fire årtier udfoldede sine evner som både murermester og kunstner. Han malede seks værker særligt til hotellet, og disse kan opleves på tæt hold.